ایرنا - خرم آباد - کاروان سرای گوشه شهنشاه یکی از آثار به جای مانده از دوره صفویان در ۲۰ کیلومتری غرب شهر خرم آباد و در روستائی به همین نام قرار دارد. این کاروان سرا در کنار مقبره «شجاع الدین خورشید» از امرای اتابکان لر کوچک قرار گرفته و به همین دلیل به شاهنشاه نام گذاری شده است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار