شهرکرد- عضو هیئت علمی گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: زنان باردار برای مقابله با کرونا نباید استرس داشته باشند.

دریافت 22 MB
به گزارش خبرنگار مهر ، اکرم کرمی دهکردی در خصوص پیشگیری های لازم برای زنان باردار در مقابله با کرونا ویروس، بیان کرد: زنان باردار برای مقابله با کرونا نباید استرس داشته باشند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار