تهیه کننده برنامه «دوربین هفت» با اشاره به این که مطالبات دانش آموزی و دانشجویی را پیگیری می کنیم، گفت: تلاش داریم از این طریق شاهد رشد و پیشرفت همه جانبه آینده سازان کشورمان در تمامی عرصه ها باشیم.
به گزارش روابط عمومی معاونت سیما، هادی خدادی درخصوص محتوای برنامه دوربین هفت گفت: برنامه دوربین هفت مستندی گزارشی از فضای علمی، آموزشی و مهارتی کشور است. عوامل تولید این برنامه در تمامی استان های کشور فعال هستند و مسائل و موضوعات روز آموزشی و مهارتی را رصد و پیگیری می کنند. تهیه کننده برنامه دوربین هفت درخصوص دغدغه های این برنامه عنوان کرد: یکی از دغدغه های مورد توجه شبکه آموزش، بحث مهارت آموزی بوده است. در همین راستا برنامه دوربین هفت سعی دارد به واکاوی دقیق دغدغه ها و مسائل اشتغال کشور که در نتیجه بی مهارتی و عدم توجه و اهمیت به مهارت آموزی رخ می دهد، بپردازد.

سرخط اخبار