کنسرسیوم KETmaritime متشکل از ۷ شریک اروپایی به دنبال استفاده از فناوری نانو برای مقابله با رسوبات زیستی و خوردگی در کشتی ها هستند. در این پروژه، شرکت پرتغالی آندرسی نیز مشارکت دارد.

براساس یک مطالعه مهم دریایی که به تازگی انجام شده، فناوری نانو نقش مهمی در مدیریت آینده خوردگی و رسوب های زیستی خواهد داشت. گروهی از دانشمندان برجسته اروپایی، جزئیات مطالعه ای درباره پتانسیل های «کاربردهای دریایی فناوری نانو» را به عنوان بخشی از پروژه KETmaritime منتشر کردند.
آزمایشگاه بین المللی فناوری نانو ابریان (INL) شریک اصلی در پیشگامی یک میلیون یورویی این پروژه بوده که از حمایت صندوق توسعه منطقه ای اروپا نیز برخوردار است.
آنا ویلا؛ هماهنگ کننده پروژه می گوید: «رطوبت و سطح شوری در دریا باعث ایجاد ۳۰ درصد از خرابی کشتی ها و نقص فنی در آن ها می شود. خوردگی و رسوبات زیستی دو محصول جانبی روی کشتی ها بوده که بر عملکرد آن ها تاثیر مستقیم دارد. خوردگی و رسوبات زیستی، دو چالش برای کشتی ها هستند. زمانی که خوردگی ایجاد شود فرآیند اکسیداسیون در بدنه کشتی تسریع شده و تمامیت کشتی در معرض خطر قرار می گیرد. این کار معمولا هزینه زیادی برای کشتی ها به دنبال دارد. با این حال، راه حل های جدید از طریق توسعه پوشش های نانوساختار با استفاده از نانوذرات بررسی شده است. این پوشش ها می توانند محافظت سطح کشتی را انجام دهند.»
وی می افزاید: «در حال حاضر شرکت پرتغالی آندرسی برای پیاده سازی این فناوری با پروژه KETmaritime همکاری می کند. این شرکت به دنبال افزایش طول عمر حسگرها و مقابله با رسوبات زیستی است. فناوری نانو برای به بیشینه رساندن قابلیت ضدچسبندگی یا دافعه سطح و از بین بردن نیاز به زیست کش ها در این پروژه به کار گرفته می شود که مزایای زیست محیطی به همراه دارد.»
این پروژه با همکاری مرکز فناوری ادونیال اسپانیا و مرکز مارین سوث اینست ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار