وزیر نفت با درخشان نامیدن تاریخ اوپک، بر ضرورت ادامه همکاری این سازمان تأکید کرد و گفت: انسجام بیشتر اوپک همیشه ثبات بیشتر بازار جهانی نفت را به دنبال داشته است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صدا وسیما ، بیژن زنگنه در گفتگو با نشریه اوپک ملی شدن صنعت نفت در ایران از سوی دولت دکتر مصدق نقطه عطف مهم در تاریخ صنعت نفت این کشور دانست وافزود: اگرچه این تحول مهم تاریخی تحت تأثیر کودتای ۱۹۵۳ میلادی قرار گرفت، اما ایده مقابله با سلطه شرکت های نفتی و تلاش های انجام شده برای دستیابی به استقلال صنعت نفت زمینه همکاری میان پنج کشور بزرگ تولیدکننده نفت برای مقابله با سلطه هفت شرکت بین المللی نفتی (معروف به هفت خواهران) را فراهم کرد. این امر سرانجام سبب تأسیس اوپک شد. به دنبال تأسیس اوپک در سال ۱۹۶۰ میلادی و حضور ایران به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار این سازمان، روند ملی شدن صنعت نفت احیا شد و کشور های عضو اوپک از جنبش صنعت نفت ایران الهام گرفتند. این مسئله بر انعکاس و رویکرد ملی شدن صنایع نفت کشورهایشان تأثیر بیشتری گذاشت.
تأمین منافع کشور های عضو و صنعت نفت آن ها نقطه عطف اوپک
زنگنه:مهم ترین نقطه عطف اوپک درک مشترک کشور های عضو از تحولات بازار نفت و ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق اهداف مندرج در اساسنامه اوپک است وی درپاسخ به سئوالی مبنی بر مهم ترین نقاط عطف اوپک گفت: تشکیل و تأسیس اوپک با هدف تأمین منافع کشور های عضو و صنعت نفت آن ها مهم ترین نقطه عطف تاریخ سازمان است. مطابق ماده ۲ اساسنامه اوپک، هدف اصلی این سازمان هماهنگی و یکپارچه سازی سیاست های نفتی کشور های عضو و تعیین بهترین روش برای حفاظت از منافع آن ها به صورت فردی و جمعی است. به طور کلی، فلسفه تأسیس اوپک حمایت از اعضای آن و حفظ ثبات بازار است، بنابراین مهم ترین نقطه عطف اوپک درک مشترک کشور های عضو از تحولات بازار نفت ...

سرخط اخبار