شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو در سال ۱۳۹۴ به صورت شرکت سهامی عام به عنوان بازوی سرمایه گذاری شرکت صنایع خودروسازی کرمان تاسیس شد. شرکت های صنایع خودروسازی کرمان و کرمان موتور به ترتیب با ۲۷% و ۲۵% از سهامداران عمده شرکت محسوب می شوند. سرمایه فعلی شرکت ۵۰۰ میلیارد تومان است.

به گزارش پول نیوز، شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو با هدف متنوع سازی سبد سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های مجموعه، اقدام به سرمایه گذاری در حوزه های مختلف نموده است. در حال حاضر سبد سرمایه گذاری بلندمدت این شرکت از منظر صنایع و شرکت های سرمایه پذیر به ۴ دسته اصلی برق (۴۳%)، خودروسازی (۳۹%)، قطعات خودرو (۱۴%) و خدمات خودرو (۴%) تقسیم می گردد. در جدول زیر ترکیب سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت به طور خلاصه ارائه شده است:خکرمان
به منظور برآورد خالص ارزش دارایی های گروه اقتصادی کرمان خودرو ابتدا ارزش فعلی شرکت های سرمایه پذیر آن محاسبه شده است. جدول زیر روش ارزش گذاری هر شرکت و مفروضات استفاده شده در آن به طور خلاصه بیان شده است:خکرمان
در برآورد ارزش بازار شرکت های سرمایه پذیر توجه به نکات فوق حائز اهمیت است:
شرکت آریان ماهتاب گستر:
کل ظرفیت نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی در اختیار این شرکت به ترتیب معادل ۱،۲۴۷ و ۷۹۸ مگاوات است.
کل ظرفیت نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی در حال ساخت در اختیار این شرکت معادل ۲۲۶ و ۱۴۱ مگاوات است.
به ازای تولید هر مگاوات برق، هزینه ساخت نیروگاه های سیکل ترکیبی و گازی به ترتیب ۶۰۰،۰۰۰ و ۵۵۰،۰۰۰ یورو در نظر گرفته شده است.
در برآورد ارزش نیروگاه های در حال ساخت، درصد پیشرفت پروژه ها در هزینه ساخت هر مگاوات برق آن ها ضرب شده است.
نرخ یورو ۲۴،۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
شرکت کرمان موتور:
تعداد فروش خودرو های جک در سال ۱۳۹۹ به صورت بدبینانه با افت ۲۸% نسبت به سال ۱۳۹۸ برابر ۱۳،۰۰۰ خودرو و نرخ آن ها برابر نرخ فروش نمایندگی ها در نظر گرفته شده است.
در برآورد ارزش کرمان موتور از نسبت ...

سرخط اخبار