سید علی یزدی خواه و مجتبی توانگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حسین توکلی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری از بعضی مناطق شهرستان ری بازدید کردند.
عناوین مهم خبری