برخورد با خرده فروشان مواد مخدر امری ضروری است/ شیوع مصرف شیشه در آرایشگاه ها و باشگاه ها ناشی از ضعف نظارتی

بسیج نیوز پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۵۵
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: تأسفانه عمده ترین مشکلات محلات حاشیه نشین و آسیب پذیر، خرده فروشی موادمخدر است و مبارزه با آن باید به یک امر مستمر و همیشگی تبدیل شود.

به گزارش  خبرگزاری بسیج  استان مرکزی؛  بهروز اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی، مصوبات جلسات را برای تمام مدیران استان لازم الاجر دانست و گفت: بحث های کارشناسی و تخصصی باید در دبیرخانه ها به انجام برسد و شأن اینگونه جلسات، تصمیم گیری است.
معاون استاندار مرکزی با بیان اینکه مهمترین دلیل بی نتیجه بودن جلسات را زمان بر بودن و عدم بررسی و کار کارشناسی است، گفت: مدیران در این جلسات تصمیم گیر، و کارشناسان هم در جلسات دبیرخانه ای مسئول بررسی و تحقیق هستند.
اکرمی ارائه گزارش را هر سه ماه یکبار به کمیته های ذیل شورا لازم و ضروری دانست و گفت:گزارش سالیانه کاری را دوا نمی کند و لازم است مدیران مربوطه و روسای دانشگاه ها در این جلسه حضور فعال داشته باشند.
وی با انتقاد از مدیرانی که در جلسات استانی شرکت نمی کنند، بیان داشت: برخی از مدیران با وجود اینکه مدیر این استان هستند ولی گویا در استان حضور ندارند؛ در این کارگروه های استانی باید مدیران حضور داشته باشند و حضور نمایندگان آنها قابل قبول نیست.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با اشاره به هفته مواد مخدر در تیرماه گفت: نیاز است برنامه های این هفته در قالب کار کارشناسی شده برگزار شوند و سه موضوع اصلی را دنبال کنند، اول اینکه مردم و خانواده ها را نسبت به آسیب های مواد مخدر آگاه کنند و دوم آنکه تنفر جوانان نسبت به مواد مخدر بیشتر شود.
اکرمی در این خصوص ادامه داد: در هفته مواد مخدر باید راهکارهای عملیاتی برای درمان معتادین بهبود یافته نیز ارائه شود و همه باید مشارکت داشته باشند.
معاون استاندار مرکزی با تأکید بر اینکه نیازمند ابزاری نو برای مقابله با مواد مخدر ...