مدیرکل امور مستمری های سازمان تامین اجتماعی در ارتباطی زنده از طریق صفحه اینستاگرامی وزارت رفاه به سوالات مستمری بگیران و بازنشستگان این سازمان درباره اجرای متناسب سازی حقوق ها پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، ناهید حیدری با بیان اینکه برنامه متناسب سازی مستمری ها که شامل همه گروه های مستمری بگیران اعم از بازنشستگان، مستمری بگیران و بازماندگان است مطابق بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه کلید خورد گفت: سناریوهای مختلفی با حضور و مشارکت نمایندگان بازنشستگان در کانون ها طی ۳۷ جلسه کاری و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت سناریوی نهایی مصوب و از ماه گذشته به اجرا در آمد.
عوامل تعیین کننده در فرمول محاسبه متناسب سازی حقوق مستمری بگیران
وی افزود: دوشاخص بیمه پردازی و مبلغ بیمه پردازی بسیار حائز اهمیت بودند که عوامل تعیین کننده در فرمول محاسبه ما لحاظ شدند.
مدیرکل امور مستمری های سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه سعی کردیم بر اساس عدالت بیمه ای حرکت کنیم و هر بیمه شده متناسب با آورده خودش از این مزیت بهره مند شود اظهار کرد: طبیعی است که در خروجی مبلغ متناسب سازی، هرکه سابقه بیشتر یا مبلغ بیمه پردازی اش بیشتر بوده سهم بیشتری از این مبلغ دریافت کرده است.
حیدری ادامه داد: متناسب سازی بر اساس جداول پایه پرداخت حق بیمه انجام شده و کف پرداختی ما ۱۵۰ هزار تومان بوده است.
افزایش کمک معیشت و کمک هزینه مسکن برای دومین بار در سال جاری
وی با بیان اینکه در کنار بحث متناسب سازی افزایش کمک معیشت و کمک هزینه مسکن برای دومین بار در سال جاری افزایش یافت گفت: این مبلغ ۱۹۰ هزار تومان بود که به همه بازنشستگان پرداخت شد.
مبالغ پرداختی مستمریها بر حسب سنوات
مدیرکل امور مستمری های سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسات کارشناسی قرار شد مستمری بگیران حداقلی بگیر با ۳۰ سال ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار