نهضت کمک به مددجویان تحت حمایت، قشرهای ضعیف و خانواده های نیازمند جامعه در راستای لبیک به فرامین مقام معظم رهبری، به همت معاونت فرهنگی و بسیج وزارت ورزش و جوانان تشکیل شده است. در این راستا و با توجه به نیاز امروز کشور برای گسترش این نهضت و بازگشت طراوت به جامعه، طرح کمک مومنانه فدراسیون والیبال با حضور محمدرضا داورزنی در سالن والیبال فدراسیون واقع در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار گردید تا والیبال نیز در این اقدام موثر، سهیم باشد.
سرخط اخبار