در برزیل مردم در اعتراض به کوتاهی دولت که خطر کرونا را انکار می کنند، از بالکن خانه هایشان ناخشنودی خودشان را نشان دادند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار