چهارمین نشست بررسی ظرفیت های توسعه در قانون اساسی با رویکرد توسعه حقوقی با موضوع "بازنگری در قانون اساسی" شامگاه یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ با حضور دکتر عباسعلی کدخدایی، صادق زیبا کلام، لعیا جنیدی و سیدمحمود کاشانی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
سرخط اخبار