جلال محمودزاده، نماینده مهاباد خطاب به رئیس جمهور گفت: شهرهایی مانند مهاباد را که در وضعیت قرمز هستند با تأمین امکانات مالی قرنطینه کنید. وی ادامه داد: قرار بود اقساط بانکی کسبه و بازاریان و کارآفرینان حداقل چهار ماه به تعویق بیفتد ولی بانک ها به آن عمل نکردند یا قرار بود تسهیلات ارزان قیمت به مشاغل مختلف که در موضوع کرونا به شدت دچار ضرر و زیان شده اند، پرداخت شود./جام جم دیلی

عناوین مهم خبری