دولت در قالب تبصر 14 ماده واحده بودجه سال 1400، 22 هزار میلیارد تومان یارانه نان و خرید تضمینی گندم را در نظر گرفته است، اما کارشناسان این بودجه را با توجه به افزایش هزینه تمام شده تولید گندم ناکافی می دانند. آن ها پیش بینی می کنند در اسفندماه بار دیگر قیمت نهاده های تولید افزایش یافته و تولید گندم برای کشاورزان گران تر تمام شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ امروز کلیات بودجه سال 1400 در مجلس مطرح و به رای گذاشته شد. دولت در قالب تبصر 14 ماده واحده بودجه سال 1400، 22 هزار میلیارد تومان یارانه نان و خرید تضمینی گندم را از محل منابع هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته است. اما کارشناسان معتقند این مبلغ تناسبی با هزینه تمام شده تولید ندارد.
علی خان محمدی، مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی، در گفت وگو با ایلنا با اشاره به مشکلات سال گذشته دولت برای تامین مالی خرید تضمینی گندم، گفت: سال گذشته دولت در نیمه های فصل خرید گندم با مشکل تامین مالی مواجه شده به نحوی که پرداخت های که در ابتدا در زمان کوتاهی انجام می شد در انتهای فصل طولانی تر شد و صدای کشاورزان که در فشار اقتصادی بودند درآورد.
وی ادامه داد: در زمان طرح بودجه سال 99، ما به دولت هشدار دادیم که مبلغ در نظر گرفته شده کفاف خرید گندم را نمی دهد اما بی توجهی به این هشدار موجب شد که مجبور به تعریف منابع جدید با فشار مجلس شود.
خان محمدی بودجه یارانه نان و خرید تضمینی سال 99 را 12 هزار و 100 میلیارد تومان عنوان کرد.
وی افزود: هر چند در سال جاری این بودجه تقریبا به دو برابر یعنی 22 هزار میلیارد تومان افزایش یافته، اما با توجه به رشد بسیار زیاد قیمت نهاده های تولید، ناکافی است.
خان ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار