هواداران تیم ملی والیبال در ارومیه

خبرگزاری مهر یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۲۴
تعداد قابل توجه ای از هواداران تیم ملی والیبال که بلیت بازی را بصورت اینترنتی تهیه کرده اند در خارج از استادیوم غدیر ارومیه منتظر ورود به سالنی هستند که از ساعت های قبل مملو از جمعیت شده است.

تعداد قابل توجهی از هواداران تیم ملی والیبال که بلیط بازی را به صورت اینترنتی تهیه کرده اند خارج از استادیوم غدیر ارومیه منتظر ورود به سالنی هستند که از ساعت ها قبل مملو از جمعیت شده است.

سرخط اخبار