با شیوع ویروس کرونا، سبک زندگی به سرعت دست خوش تغییرات عدیده ای شد. آموزش نیز از این قضیه مستثنی نماند و با تغییر در نحوه فعالیت مدارس و دانش آموزان به صورت مجازی و در منزل، درس هایشان را پی می گیرند.
سرخط اخبار