شیوع کمبود ویتامین دی در زنان ایرانی

تابناک شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲

ویتامین دی یکی از فاکتور های مهم در رشد استخوان به شمار می رود. کمبود آن باعث کاهش جذب کلسیم و نرمی استخوان شده و ریسک شکنندگی استخوان را افزایش می دهد.
به گزارش تسنیم، کمبود و عدم کفایت ویتامین دی تقریبا در ۳۰ تا ۵۰ درصد جمعیت دنیا شایع است که البته میزان شیوع آن در مناطق جغرافیایی و شرایط مختلف تغذیه ای و آب و هوایی متفاوت است. با وجود پیشرفت های پزشکی، کمبود این ویتامین هنوز به صورت اپیدمی وجود دارد.۵۰ تا ۹۵ درصد ویتامین دی موجود در بدن با تابش نور خورشید به پوست و مابقی آن از طریق غذا و مکمل های دارویی تامین می شود.
پژوهشی که در خصوص "تعیین میزان شیوع کمبود ویتامین دی در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکزی فردیس کرج" توسط تیم پژوهشگران متشکل از ستاره نادعلی پورگویر (کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی)، ابراهیم جوادی (دکترای بیوشیمی بالینی)، زهرا یزدان یار (کارشناس علوم آزمایشگاهی)، مسعود شریف (کارشناس ارشد بیو شیمی بالینی) و مریم سرورطاهرآبادی (کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی) با جامعه آماری ۱۰۰ نفر کودک دختر و پسر در سنین ۱ تا ۱۳ سالگی، ۴۰۰ نفر زن ومرد در سنین ۱۴ تا ۴۵ سالگی و تعداد ۵۰۰ نفر زن و مرد در سنین بالای ۴۵ سالگی صورت گرفته، مطرح می کند: «افراد هم سن، ولی در جنس مخالف از لحاظ کمبود شدید در وضعیت های متفاوتی به سر می برند. به طوری که در دختران و زنان کمبود شدید ویتامین دی نسبت به پسران و مردان شایع تر است. در کودکان دختر کمبود شدید ویتامین دی به میزان ۳.۵ برابر و در زنان بالای ۴۵ سال نسبت به مردان در این سن، کمبود شدید ویتامین دی ۱.۵ برابر شایع تر است.»
محققان می گویند: «منابع غذایی حاوی ویتامین دی در سراسر دنیا ...

سرخط اخبار