چرا حزب توده از قیام 15خرداد حمایت نکرد؟ حزب توده به دنبال آزادی زندانیان سیاسی کم خطر پس از کناره گیری رضاشاه، توسط 27نفر از 53 مارکسیست زندانی شده در سال1316، در مهرماه1320 شکل گرفت. با وجود اینکه بنیان گذاران حزب توده مارکسیست و طرفدار شوروی بودند، خود را کمونیست نمی خواندند.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
روزنامه شرق: واهمه از علما و ممنوعیت مرام اشتراکی در قانون اساسی و نگرش منفی مردم نسبت به این موضوع به دلیل تبلیغات 25ساله حکومت از دلایل این امر بود. اهداف اولیه حزب به سرعت و پس از گذشت شش ماه از تأسیس محقق شد. حزب توده به اصلاحات اجتماعی مد نظر سوسیالیسم باور داشت. حزب که در ابتدا از بیان صریح مرام خود طفره می رفت، بعد از سال1329 در اساس نامه خود را سازمان سیاسی طبقه کارگر و جهان بینی آن را مارکسیسم-لنینیسم دانست. روند پیشرفت حزب اما پس از سوءقصد نافرجام به شاه در سال1327 پایان یافت و حزب مجبور شد به صورت زیرزمینی و مخفیانه به حیات خود ادامه دهد. به قدرت رسیدن مصدق و گسترش فضای باز سیاسی، آزادی عمل حزب را بیشتر کرد. گرچه مصدق حکم ممنوعیت فعالیت و غیرقانونی بودن حزب را که در سال1327 وضع شده بود ملغا نکرد اما به عدم سخت گیری نیروی انتظامی در راستای حفظ آزادی های مدنی و قانون اساسی باور داشت. حزب توده از این وضعیت استفاده کرد و روند روبه رشد قدرت گرفتن آن در سال1332 نیز ادامه یافت و در پایان حکومت مصدق علی رغم سخت گیری های پلیس کارآمدترین سازمان سیاسی کشور بود. اما در جریان مبارزات جبهه ملی در سال های 30 تا 32 رودرروی آن قرار گرفت زیرا گروهی از اعضای حزب، مصدق را وابسته به امپریالیسم آمریکا می دانستند. بدگمانی میان حزب توده و جبهه ملی باعث تسهیل سقوط مصدق شد اما کودتا حزب توده را نیز به گرداب خود کشاند. حزب پس از کودتا و در سال های32 تا 37 متلاشی شد و رهبران آن به شدت مجازات شدند. برخی از ایشان محکوم و عده ای از افسران توده ای اعدام شدند، عده ای فرار کردند و عده ای به ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری