به گزارش مشرق، صفحه اینستاگرام لیبانیران نوشت: تظاهرات گرسنگان در تل آویو، هم اکنون در تل آویو تظاهراتی در جریان است که در آن مردم به علت بحران کرونا و تعطیلی بسیاری از شغلها و بیکاری، از دولت درخواست کمک فوری دارند.
میلیاردها دلار کمک نظامی و غیر نظامی از آمریکا به این کشور می رسد که خرج جنگ طلبی و توسعه طلبی و تمامیت خواهی و اشغالگر می شود و علیرغم آنهمه ادعا در زمینه تکنولوژی و علم و امکانات، درمانده چند دستگاه ونتیلاتور بودند در حدی که سازمانهای امنیتی آن به سرقت ونتیلاتور در نقاط مختلفی از دنیا پرداختند. تعداد بیماران در سرزمینهای اشغالی زیاد است و ۱۰ هزار نظامی هم در قرنطینه هستند.
*بازنشر مطالب شبکه های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه ها منتشر می شود.

سرخط اخبار