معاون کل وزارت بهداشت و درمان با حضور در برنامه «طبیب» با اشاره به اینکه ما برای خرید 18 میلیون دوز واکسن کرونا اقدام کردیم، گفت: مردم به این نکته توجه کنند که واکسن عادلانه و براساس اصول علمی توزیع خواهد شد اول افراد پر خطر، کادر بهداشت و درمان در اولویت خواهند بود و هیچ تبعیض و شهروند درجه اولی هم وجود ندارد. «ایرج حریرچی» در برنامه «طبیب» در پاسخ به این سوال که با وجود تحریم ها احتمالا ما در گرفتن واکسن هم دچار مشکل خواهیم شد، گفت: نه به هیچ وجه، ما از سه مسیر واکسن را تعقیب می کنیم، ما هم مثل اکثر کشورهای دنیا جزو کنسرسیوم کوواکس هستیم که بیشتر کشورهای اروپا هم در آن عضو هستند، لذا از طریق این کنسروسیوم انتقال مبالغ اولیه واکسن را انجام دادیم و سازمان بهداشت جهانی، یونیسف و کنسرسیوم تقبل کرده که 20 درصد مردم کشورها را واکسینه کند با سبدهای مختلف، که ما سبدی که گران تر و اختیاری تر بوده انتخاب کردیم. در اولین فرصتی که واکسن توزیع شود که وقت دوری هم نیست به کشور ما هم خواهد آمد. این مقام مسول همچنین عنوان کرد: ما برای 18 میلیون دوز اقدام کردیم، مردم به این نکته توجه کنند که واکسن عادلانه و براساس اصول علمی توزیع خواهد شد اول افراد پر خطر، کادر بهداشت و درمان در اولویت خواهند بود و هیچ تبعیض و شهروند درجه اولی هم وجود ندارد، توزیع واکسن براساس برنامه تدوین شده کمیته علمی خواهد بود، یک مسیر دیگر واکسنی است که با کشورهای تولیدکننده برای تولید مشترک مذاکره کردیم که اقداماتی هم برای تولید محصول مشترک انجام شده و یکی دیگر واکسن ایرانی است که فازهای حیوانی چهار تا از آنها طی شده و فاز انسانی شان تا دو، سه هفته یگر آغاز و تا ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار