رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه با اعلام رسمی پایان شمارش آراء و بررسی صورتجلسه ها، نتایج نهایی همه پرسی اصلاحات قانون اساسی این کشور را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
النا پامفیئووا با تاکید بر رعایت کامل ضوابط و مقررات در برگزاری این همه پرسی گفت: پس از رسیدگی به شکایات، بررسی صورتجلسه ها و شمارش۱۰۰ درصد آراء، در نتیجه ۷۷ممیز۹۲صدم درصد از رای دهندگان به اصلاحات قانون اساسی رای «مثبت» و ۲۱ممیز۲۷صدم درصد نیز به اصلاحات جدید رای «منفی» داده اند.
همچنین نتایج رای گیری در پایتخت روسیه نشان می دهد ۶۵ممیز ۲۹ صدم رای دهندگان به اصلاحات قانون اساسی رای «مثبت» و ۳۳ممیز ۹۸ صدم درصد از رای دهندگان به این اصلاحات رای «منفی» داده اند.

عناوین مهم خبری