روزنامه ایران نوشت:19 تیر سال 96 به دنبال مرگ مشکوک پسر 25 ساله ای به نام فرید در یکی از بیمارستان های ورامین پرونده ای در نیروی انتظامی تشکیل شد.

در نخستین تحقیقات مشخص شد، پسر جوان در جریان درگیری با پدر دختر مورد علاقه اش با ضربه چاقو به سینه اش مجروح و به بیمارستان منتقل شده، اما به دلیل شدت جراحات فوت کرده است.
با انتقال جسد به پزشکی قانونی، عامل قتل به نام مهران 50ساله خیلی زود دستگیر شد، او در بازجویی ها به جرمش اقرار کرد و به مأموران گفت: « فرید، دخترم را دوست داشت و من از این موضوع بی خبر بودم. روزی که او را در خانه ام دیدم عصبانی شده و با هم درگیر شدیم.در آن درگیری یک چاقو که غلاف داشت به طرف او پرتاب کردم اما نمی دانستم باعث مرگ فرید می شود. »به این ترتیب مهران بعد از بازسازی صحنه به اتهام قتل عمد روانه زندان شد.
صبح روز گذشته پرونده روی میز قضات شعبه هشتم دادگاه کیفری به ریاست قاضی مهدی رحمانی و مستشار قاضی محمدی قرار گرفت. بعد از اعلام رسمیت جلسه، نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد، سپس پدر مقتول در جایگاه قرار گرفت و گفت: « پسرم مهندس آی تی و از نخبه های یکی از دانشگاه های دولتی بود. داغ او کمر مرا شکست به همین دلیل برای متهم درخواست قصاص دارم. »در ادامه مادر مقتول نیز درخواست قصاص کرد،
سپس متهم بنا به دستور ریاست دادگاه در جایگاه قرار گرفت و در شرح ماجرا گفت: روز حادثه از محل کارم مرخصی گرفته بودم تا کمی زودتر به خانه بیایم. وقتی نزدیک خانه شدم، پسرجوانی را دیدم که وارد خانه ما شد. همسرم خیاط است، به همین دلیل وقتی فرید را دیدم فکر کردم پسر یکی از مشتری های همسرم است که برای تحویل لباس آمده است. دقایقی در خیابان ایستادم، اما خبری از پسر جوان نشد. تصمیم گرفتم وارد خانه شوم. زنگ زدم وقتی دخترم در را باز کرد، سراغ پسر جوان را گرفتم اما دخترم جواب ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار