مدیرکل تامین اجتماعی گلستان افزایش ۱۴ میلیارد تومانی در میزان پرداخت حقوق بازنشستگان این استان خبر داد و گفت: ماهانه ۱۳۴ میلیارد تومان برای حقوق بازنشستگان پرداخت می شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، حسین زنجانی در مراسم تجلیل از بازنشستگان استان گلستان اظهار کرد: پس از ۱۳ سال سازمان تامین اجتماعی موفق شد از ابتدای مرداد سال ۹۹ همسان سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کنند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان گلستان ادامه داد: ۴۷ هزار بازنشسته تامین اجتماعی از کارافتادگان، بازنشسته و غیره در سطح استان وجود دارد که مشمول طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان می شوند.
زنجانی بیان کرد: پیش از همسان سازی حقوق در استان گلستان ماهیانه ۱۲۰ میلیارد تومان برای حقوق بازنشستگان از سوی تامین اجتماعی پرداخت می شد.
او افزود: از زمان همسان سازی ۱۴ میلیارد تومان به این مبالغ افزوده شده است و ۱۳۴ میلیارد تومان ماهانه تامین اجتماعی برای حقوق بازنشستگان استان می پردازد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار