برای مقابله و غلبه بر ویروس کرونا می بایست در تمام نقاط کشور شعار «در خانه بمانیم» راجدی گرفته و عملی کنیم چرا که هرچه از سطح تماس ها در جامعه کاهش یابد از جابجایی و انتقال بیشتر ویروس جلوگیری می کند. هستند هموطنانی که همچنان شیوع گسترده این بیماری را باور نداشته و بی توجه به تمامی توصیه ها به تفریح و سرگرمی خارج از فضای منزل می پردازند که امیدواریم از امروز با رعایت نکات مطرح شده و در خانه ماندن به شکست این ویروس کمک کرده و قطع کننده زنجیره انتقال آن باشند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار