سارا کریمان - بارگذاری اولین وب سایت در شبکه اینترنت به «تیم برنرزلی» به عنوان پدر و مخترع اینترنت در سال 1991 نسبت داده می شود. بی شک تصور دنیای امروز بدون حضور و استفاده از فناوری های دنیای دیجیتال امری بعید و دور از ذهن است. مگر در شرایطی که جهان را به صورت کامل در حالت نابودی و فروپاشی در نظر بگیریم.

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا) - || بارگذاری اولین وب سایت در شبکه اینترنت به «تیم برنرزلی» به عنوان پدر و مخترع اینترنت در سال 1991 نسبت داده می شود. بی شک تصور دنیای امروز بدون حضور و استفاده از فناوری های دنیای دیجیتال امری بعید و دور از ذهن است. مگر در شرایطی که جهان را به صورت کامل در حالت نابودی و فروپاشی در نظر بگیریم.
 یقینا دستاوردهای دیجیتال بزرگ ترین و فراگیرترین ساخته فکر و دست بشریت است. بدین لحاظ واجد تعریف مفهوم گسترده واژه فرهنگ می شود. اهمیت این مورد بدان درجه است که سازمان علمی- فرهنگی ملل متحد «یونسکو» سرفصلی را تحت عنوان منشور حفاظت از میراث دیجیتال به تصویب رسانده است.
 یونسکو در تعریف میراث می گوید:«آنچه امروز با آن زندگی می کنیم و آنچه را که به نسل های بعدی منتقل می کنیم.» میراث چیزی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و میراث دیجیتال را دربرگیرنده «منابع فرهنگی، آموزشی، علمی و اداری همچنین اطلاعات فنی، حقوقی، پزشکی و سایر اطلاعاتی می داند که به صورت دیجیتال ایجاد شده یا از منابع آنالوگ موجود به شکل دیجیتال تبدیل شده اند. اما نکته ظریفی در اینجا وجود دارد که مستلزم توجه است. با دقت در این تعریف بیشتر به این نتیجه می رسیم آن دسته از مواد دیجیتالی که در حقیقت نسخه دیگر و قابل تکثیر از مواد فرهنگی ملموس و ناملموس است باید در فرآیندها و دستاوردهای نوین، متغیر و رو به گسترش تکنولوژیکی حفاظت شوند.
این حفاظت عمدتا با تکثیر، نسخه برداری و حفظ ابزارهای مبدل صورت می گیرد. توضیح آنکه برنامه های دیجیتال مدام در حال پیشرفت هستند و این بیم وجود دارد داده های اطلاعاتی موجود که ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار