آیت الله امامی کاشانی گفت: مقدار زکات فطره، سه کیلو قوت غالب (گندم، جو یا برنج) است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
آیت الله امامی کاشانی افزود: باید ۴ مد که معادل ۳ کیلوگرم از گندم، برنج، جو است و یا بهای آن ها به عنوان زکات فطریه پرداخت شود.
وی گفت: با توجه به اینکه بهای این اقلام در شهرهای مختلف متفاوت است باید هر فرد متناسب یا بهای آن در منطقه خود زکات فطریه را پرداخت کند که آنچه در تهران برآورد شده است سه کیلو گرم گندم در تهران حدود ۱۰ هزار تومان است.
وی همچنین گفت: افرادی که قوت غالب آن ها برنج است بهتر است ۳ کیلو گرم برنج یا بهای آن را به عنوان زکات فطریه پرداخت کنند که حدود ۵۰ هزار تومان است.
آیت الله امامی کاشانی درباره زمان پرداخت زکات فطره هم گفت: پرداخت زکات فطریه از شب عید واجب می شود و باید تا قبل از نماز عید پرداخت شود و اگر کسی یافت نشد باید جدا بگذاریم تا فرد نیازمندی پیدا شود و به وی پرداخت شود.
وی درباره کفاره روزه هم گفت: اگر فردی بیمار بوده و نتوانسته روزه بگیرد باید بابت هر روز یک چارک نان به فقیر بدهد و در این مورد نمی توان پول پرداخت کرد و باید خود نان به فقر داده شود و اگر هم بخواهد بهای آن را بپردازد باید در اختیار جایی قرار دهد تا آن را به صورت نان به فقیر بدهد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار