چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات علیرضا زیبا حالت منفرد

خبرگزاری مهر چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات علیرضا زیبا حالت منفرد که از او به عنوان جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی یاد می شود، صبح چهارشنبه به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در دادگاه انقلاب برگزار شد.

سرخط اخبار