یک عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی وجه تمایز امام خمینی(ره) با سایر رهبران سیاسی و مراجع تقلید را در فراتر رفتن از دستگاه فقه سنتی، پایبندی به نظام ارزش های مدرن، الگو و چشم انداز عدالت محور، قابلیت های رهبری و تاثیرگذاری و توانمندی رهبران فکری، دینی سیاسی و فرهنگی همراه بنیانگذار جمهوری اسلامی دانست.

سیدمحمود حسینی در گفت وگوی تفصیلی با ایسنا اظهار کرد: چشم اندازه حکومت اسلامی مطلوب امام خمینی در قانون اساسی نیامده است چون بعد از این که پیش نویس این قانون در مجلس خبرگان قانون اساسی به بحث گذاشته شد محل منازعه و قدرت نمایی جریان های قدرت داخل این مجلس شد.
مشروح گفت وگوی این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با ایسنا را در ادامه مطالعه کنید.
چه ویژگی های شخصیتی و بسترهای اجتماعی موجب ظهور امام خمینی(ره) در دوران سیاه پهلوی شد؟
امام خمینی(ره) در دهه 1340 به عنوان رهبر انقلاب وارد عرصه سیاسی و اجتماعی ایران شد و پس از انقلاب، رهبر رسمی نظام جمهوری اسلامی شد. برای تحلیل شیوه عمل و شخصیت ایشان باید این دو دوره را از هم تفکیک کنیم. بنده دوران قبل از کسب قدرت ایشان را تحلیل خواهم کرد. ایشان از نظر شخصیتی ویژگی هایی داشتند که از سایر روحانیون و مراجع تقلید هم عصر ایشان متمایز می کند.
امام خمینی به دلیل ویژگی های منحصر به فرد شخصیتی از نظر هوشی، ادراکی، جهانبینی و روحیه انقلابی، از بسیاری از روحانیون و مراجع تقلید هم دوره خود جلوتر بودند به همین دلیل نسبت به سایر علما و مراجع تقلید تاثیرگذاری بیشتری در روند پیروزی انقلاب اسلامی داشتند. ورود امام به عرصه سیاسی و تحولات اجتماعی از جایگاه مرجعیت، پشتوانه قدرتمندی برای ایشان فراهم کرد که بسیار بالاتر و اثربخش تر از ورود سایر رهبران سیاسی و حتی روحانیونی مانند مدرس یا کاشانی در زمان خودشان بود. ورود امام ورود مرجعیت دینی مانند دوران مشروطیت بود از این رو بستر بسیار مناسبی برای همراه شدن مردم با امام صرفنظر از ویژگی های شخصیتی و فردی ایشان در میان توده های مردم، روحانیون و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری