بیشتر حیوانات در طبیعت برای در امان بودن از کشته شدن توسط بقیه حیوانات خود را همرنگ و هم شکل محیط می کنند که در این گزارش آن ها را مشاهده می کنید.
سرخط اخبار