ما گفته بودیم نگفته بودیم؟

روزنامه جام جم چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۸:۴۹

سیداحمد رفیع جواهری، مدیر کمیته ناشران داخلی نمایشگاه کتاب به همراه دو نفر دیگر از همکارانش در نمایشگاه به خبرگزاری مهر رفته بود تا در میزگردی شرکت کند که قرار بود در آن مسائل مهم ترین رویداد فرهنگی کشور واکاوی شود. جواهری که از اعضای هیات مدیره اتحادیه ناشران تهران هم هست در بخشی از این میزگرد به دو نکته اشاره کرده بود: نخست ماجرای کپی رایت داخلی و دیگری، نویسنده ها و مترجم هایی که در واقع، وجود خارجی ندارند. او در ذکر مصادیق نکته اول گفته بود: «باید فکری به حال موضوع کپی رایت داخلی کرد. من با کپی رایت در مقیاس جهانی اش هم موافقم. پاشنه آشیل نشر ما در حال حاضر این است که کسی می رود رایت کتابی را می خرد و وقتی کتابش گل کرد مثلا 50 ناشر دیگر هم می روند و آن را کپی و با اسم دیگری منتشر می کنند.» و در ذکر نکته دوم اشاره کرده بود: «من امسال اسم مترجمی را پیگیری کردم و دیدم این فرد در عالم حقیقت تنها چهار سال دارد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید به ناشران ما در این زمینه کمک کند. این کارهای کپی کاری دارند کاغذ و سرمایه ایران را هدر می دهند. این کار خیانت به کشور است. ناشر یا ناشر واقعی هست یا نیست.» اما این دو نکته که در این میزگرد ظاهرا به عنوان شگفتی و فاجعه ای نویافته مطرح شده است، پیش از این بارها در رسانه ها مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله در همین جام جم ما به هر دو موضوع به تفکیک و مفصل پرداخته ایم. در ادامه در این باره صحبت خواهیم کرد.
ناشران کپی کار
در یک فقره، عضو هیات مدیره اتحادیه ناشران تهران گفته که ناشران ترجمه ها را از روی دست یکدیگر کپی می کنند و این باعث می شود چند ناشر یک اثر را روانه بازار کتاب کنند. ...