شهردار اردبیل ایمنی و امنیت را حاصل همکاری و هم افزایی شهرداری و نیروی انتظامی عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا،حمید لطف اللهیان شهردار اردبیل در دیدار با سردار هوشنگ حسینی فرماندهی انتظامی استان اردبیل که به مناسبت هفته انتظامی انجام شد، عنوان کرد: نیروی انتظامی در امنیت اجتماعی و مقابله با جرائم توانمند و مقتدر است و زحمات بسیاری را در این راستا متحمل می شود و در تامین امنیت برای سلامت مردم نیز نیروی انتظامی خدمات شایانی را انجام داده است.
وی افزود: گستردگی خدمات و تاثیرات نیروی انتظامی در امنیت جامعه غیر قابل اغماض است و امنیت و ثبات موجود در کشور مرهون خدمات و تلاش های شبانه روزی نیروی انتظامی است.
شهردار اردبیل مجموعه شهرداری را نهادی خدماتی عنوان کرد و گفت: برای ارائه خدمات توسط شهرداری باید اقداماتی در بهبود زیر ساخت های ایمنی و امنیتی این سازمان انجام شود.
لطف اللهیان ایمنی و امنیت را همکاری شهرداری و نیروی انتظامی قلمداد کرد و افزود: هفته نیروی انتظامی بهانه ای است تا گوشه ای از تلاش های نیروی انتظامی در بخش های مختلف توسط رسانه های جمعی برای عموم مردم تبیین شود تا نهایتا مشارکت عمومی با این نهاد افزایش یافته و سطح امنیت اجتماعی ارتقا یابد.
سردار هوشنگ حسینی فرمانده انتظامی استان اردبیل نیز در این دیدار بر هم افزایی و همکاری شهرداری و نیروی انتظامی تاکید کرد و نتیجه این همکاری را ایجاد امنیت در سطح جامعه دانست.
وی بیان کرد: خوشبختانه استان اردبیل در بحث امنیت در چندین مورد رتبه نخست کشوری را دارد و تا کنون نیز با تلاش پرسنل نیروی انتظامی ناامنی همراه با تهدید از قبیل گروگان گیری و نظایر آن در استان نداشته ایم و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار