جریان فناورانه در فضای علمی کشور روان است و با شتاب فراوان در مسیر خودکفایی و خود اتکایی ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما  ؛ استفاده از شبکه ملی اطلاعات و اجرای ساختارهای کسب و کارهای نوپا در بسته های بومی و داخلی راهبردی است که فناوران کشور پیش گرفتند تا از خروج اطلاعات به شبکه های خارجی جلوگیری کنند .

سرخط اخبار