برخی تحلیلگران دستور دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، مبنی بر خروج نیروهای نظامی این کشور از سوریه را نشانه ای از تهدید تسلط جهانی ایالات متحده می دانند. این تحلیل چقدر به واقعیت نزدیک است؟

ایزدی درباره نشانه های افول آمریکا نیز تصریح کرد: «شما هر پرونده ای که در غرب آسیا بازمی کنید، ازجمله در عراق و سوریه، می بینید آمریکایی ها در آن دچار شکست شدند. این ها همگی نشانه های افول آمریکاست».
برخی تحلیلگران دستور دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، مبنی بر خروج نیروهای نظامی این کشور از سوریه را نشانه ای از تهدید تسلط جهانی ایالات متحده می دانند. این تحلیل چقدر به واقعیت نزدیک است؟
قبل از پاسخ به این پرسش، باید اشاره کنم پیش ازاین نیز ترامپ خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را مطرح کرده بود؛ اما درعمل هیچ اتفاقی نیفتاد؛ یعنی اعلام خروج کرد؛ اما اگر اتفاقی رخ داده بود، دیگر نیازی نبود برای خروج دوباره باردیگر اعلام کند. بنابراین، باید دید دستور جدید ترامپ، واقعا به خروج منجر خواهد شد یا اینکه درنهایت، تعدادی از نیروهای آمریکایی در سوریه باقی خواهند ماند. پاسخ این پرسش را نمی دانیم. اگر بخواهم به پرسش شما بازگردم، باید بگویم وضعیتی که امروز آمریکا به آن دچار است، ناشی از افول این کشور است. ترامپ مردد است که در حوزه سیاست خارجی آمریکا باید چه کند. نوعی تشویش و به هم ریختگی در رفتار ترامپ در حوزه سیاست خارجی مشهود است. آمریکا در گذشته لزوما این طور نبود.
شاید برخی به هم ریختگی ترامپ را به شخصیت نامتعادل و پیش بینی نکردنی او نسبت بدهند و نه به کل ساختار سیاسی آمریکا.
اساسا اینکه فردی مانند شخصیت ترامپ رییس جمهوری کشوری می شود، نشان دهنده مشکلات عمیق سیاسی آن کشور است. امروز در آمریکا، انسداد سیاسی وجود دارد؛ یعنی قوه مجریه که در رأس آن ترامپ قرار دارد، با قوه مقننه مدام در حال درگیری است. وضعیت آمریکا در سوریه می تواند به ...

سرخط اخبار