ناسا یک محموله شامل ۱۱ قفسه مخصوص آزمایش های علمی به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاد. آخرین بار ناسا ۱۹ سال قبل محموله قفسه های مخصوص را به این ایستگاه فرستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، ناسا آخرین محموله قفسه های مخصوص علمی ExPRESS را به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاد. این محموله شامل ۱۱ قفسه است و پیش از این، ۱۹ سال قبل ناسا دو محموله از قفسه های علمی را به فضا فرستاده بود.
این قفسه ها برق، فضای ذخیره، قابلیت کنترل آب و هوا و مخابرات را برای ۱۰ محموله کوچک فراهم می کنند. وجود آنها برای بسیاری از آزمایشات علمی که در ایستگاه فضایی بین المللی انجام می شوند، ضروری است. البته قفسه های مذکور قابلیت های تحقیقاتی این آزمایشگاه فضایی را نیز ارتقا می دهند.
این محموله همراه یک کپسول ژاپنی به فضا ارسال شد و تا پاییز ۲۰۲۰ نصب و آماده بهره برداری خواهد بود.
هرچند تجهیزات EXPRESS کارآمد خواهد بود اما نشان دهنده پایان عصر فعالیت های ناسا در ایستگاه فضایی بین المللی است. ناسا تصمیم دارد با هدف اکتشاف در منظومه شمسی روی پروژه های مربوط به آرتمیس( فرود در ماه) متمرکز کند.
بنابراین با توجه به این امر تکمیل این ابزارهای فضایی نشان دهنده آغاز فاز یک پروژه بلندپروازانه دیگر است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری