کاروان زیر سایه خورشید درهفتمین روز از دهه کرامت میهمان مردم کنگان و عسلویه شد.
عناوین مهم خبری