ایجاد نمایشگاه و پایانه صادراتی البرز مطالبه ای جدی است

خبرگزاری مهر پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۸

به گزارش خبرنگار مهر ، جهانگیر شاهمرادی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز، اظهار کرد: نیازمند چاره اندیشی برای رفع موانع موجود بر سر راه ایجاد سایت نمایشگاه بین المللی استان هستیم.
وی در ادامه با تأکید بر ظرفیت های موجود استان، بیان کرد: در این استان وجود فرودگاه پیام نیز یک فرصت و ظرفیت است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: برای پویایی و گسترش فعالیت های اقتصادی استان در حوزه های مختلف ازجمله صنعت، کشاورزی و گردشگری لازم است که چالش های پیش روی سایت نمایشگاه بین المللی هرچه زودتر رفع شود.
مجاورت نمایشگاه و پایانه صادراتی در نزدیکی فرودگاه پیام
شاهمرادی با تأکید بر اینکه وجود مزیت ها و فرصت های اقتصادی بیشمار در البرز زیبنده نیست که این استان هنوز از داشتن محل دائمی نمایشگاه و پایانه صادراتی محروم باشد، گفت: رئیس جمهور به استان البرز و تخصیص اعتبار جهت احداث نمایشگاه بین المللی توجه ویژه ای داشته اند. از طرفی فعالان اقتصادی، صنعتگران و تجار نیز بارها این مهم را به عنوان یک مطالبه مطرح کرده اند و پیگیری این مطالبات و خواسته ها به عزمی جزم نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه طبق مصوبات صورت گرفته نمایشگاه بین المللی و پایانه صادراتی باید در کنار هم احداث شود، بیان کرد: مجاورت این دو در نزدیکی فرودگاه پیام نیز امری مهم است که به یقین با فعال بودن این سه فاکتور اقتصادی رشد صادرات، پویایی اقتصاد و ایجاد اشتغال را به دنبال دارد.