پژوهشگران نشان داده اند که هوش مصنوعی بهتر از ارزیاب های انسانی می تواند براساس تصاویر سلفی به ویژگی های شخصیتی افراد پی ببرد.

از زمان های گذشته افراد زیادی از چهره خوان های یونان باستان گرفته تا چزاره لومبروزو سعی کرده اند تا سیمای افراد را به شخصیت آن ها ارتباط بدهند؛ اما اکثر ایده های آن ها نتوانست دربرابر بررسی های دقیق علوم مدرن مقاومت کند. معدود ارتباطات ایجاد شده از ویژگی های خاص چهره با صفات شخصیتی مانند نسبت عرض به ارتفاع بسیار ضعیف است.
مطالعاتی که در آن ها از ارزیاب های انسانی خواسته شده است تا براساس تصاویر، شخصیت افراد را مورد قضاوت قرار دهند، نتایج متناقضی تولید کرده و این امر نشان می دهد که قضاوت های ما برای هرگونه کاربرد عملی، به شدت غیر قابل اطمینان هستند. بااین حال، استدلال های تئوریکی و تکاملی قوی وجود دارد که نشان می دهد برخی از اطلاعات درمورد ویژگی های شخصیتی خصوصا آن هایی که ازنظر ارتباطات اجتماعی مهم هستند، ممکن است به وسیله ی چهره ی انسان منتقل شود. هرچه باشد، چهره و رفتار هر دو به وسیله ی ژن ها و هورمون ها شکل می گیرند و تجارب اجتماعی حاصل از ظاهر یک فرد ممکن است روی رشد شخصیتی او اثرگذار باشد. اگرچه شواهد اخیر علوم اعصاب نشان می دهد که مغز انسان به جای نگاه کردن به خصوصیات خاصی در چهره، تصویر چهره را به صورت کلی پردازش می کند.
پژوهشگران روسی از دانشگاه HSE و دانشگاه باز علوم انسانی و اقتصاد با استارتابی به نام BestFitMe همکاری کردند تا زنجیره ای از شبکه های عصبی مصنوعی را آموزش دهند تا براساس تصاویر چهره ی انسان ها قضاوت های شخصیتی قابل اطمینانی انجام دهد. عملکرد مدل حاصل بالاتر از چیزی بود که در مطالعات گذشته با استفاده از یادگیری ماشین یا ارزیاب های انسانی گزارش شده بود. هوش مصنوعی قادر بود تا براساس سلفی هایی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری