سپهید شهید سلیمانی در وصیتنامه خود، عنوان کرده بود که در کنار شهید محمد حسین یوسف الهی دفن شوند.

- اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، شهید «محمّدحسین یوسف الهی» عارفی است که در در واحد اطلاعات عملیات لشکر 41 ثارالله، مراتب کمال الی الله را طی کرد و کمتر رزمنده ای است که روزگاری چند با محمدحسین زیسته باشد، اما خاطره ای از سلوک معنوی او نداشته باشد. او مصداق سالکان و عارفانی است که به فرموده حضرت روح الله (س)، یک شبه ره صد ساله را طی و چشم همه پیران و کهنسالان طریق عرفان را حسرت زده قطره ای از دریای بی انت های خود کردند.
شهید حاج قاسم سلیمانی درباره نحوه شهادت شهید محمد حسین یوسف الهی گفته است هنگامی که آن ها در اتاق عملیات بودند دشمن در عملیات والفجر هشت دست به حمله شیمیایی می زند، او یاران خود را از سنگر خارج کرد و خود به شهادت رسید. او در ادامه و در توصیف این شهید گفت که دوست دارم تا مرا پس از مرگ در کنار او به خاک بسپارید. اما او که بود که حاج قاسم دلش می خواست در کنار او به خاک سپرده شود؟
همرزمانش می گویند حسین از عرفای جبهه بود و زیباترین نماز شب را می خواند، ولی کسی او را نمی دید، رفیق خدا بود و پرده های حجاب را کنار زده بود. حاج قاسم در خاطراتش با این شهید بزرگوار می گوید: یک روز با حسین به سمت آبادان می رفتیم. عملیات بزرگی در پیش داشتیم. چندتا از کار های قبلی با موفقیت لازم انجام نشده بود واز طرفی آخرین عملیاتمان هم لغو شده بود.
من خیلی ناراحت بودم. به حسین گفتم: چندتا عملیات انجام دادیم، اما هیچ کدام آنطور که باید موفقیت آمیز نبود. این یکی هم مثل بقیه نتیجه نمی دهد. گفت: برای چی؟ گفتم:، چون این عملیات خیلی سخت است و بعید می دانم موفق بشویم. گفت: اتفاقا ما در این کار موفق و پیروز ...

سرخط اخبار