موسسه مصاف که بانی مراسم جشن بیعت در ورزشگاه امام رضا در مشهد بود به ادعای بدون مجوز بودن این مراسم پاسخ داد:

برترین ها: موسسه مصاف که بانی مراسم جشن بیعت در ورزشگاه امام رضا (ع) در مشهد بود به ادعای بدون مجوز بودن این مراسم پاسخ داد:
مراسم عید بیعت با اخذ مجوزهای لازم و رعایت پروتکل های بهداشتی در مشهد مقدس برگزار شد.
متاسفانه برخی افراد، رسانه ها و خبرگزاری ها با انتخاب تصاویری از زاویه افقی(نه از روبرو ) به دنبال القای عدم رعایت پروتکل ها هستند.
این ورزشگاه به همین شیوه در ایام محرم نیز برنامه داشت.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار