ایرنا - اراک - خانه های سکائی نام محله ایست که حدود چهل سال پیش برای مهاجرین خوزستانی در اراک ساخته شد .این خانه ها فاقد سند و قولنامه ای هستند .در طی سالیان پس از جنگ این خانه ها کم کم واگذار و فروخته شدند و در حال حاضر تعداد اندکی از مهاجرین زمان جنگ که اهل خوزستان هستند باقی مانده اند .این خانه ها در حال حاضر بسیار فرسوده شده اند و عمدتا نیاز به تعمیرات دارند .جنگ تحمیلی در شهریور سال 59 آغاز شد و از همان سال این بلوک ها برای مردم جنگ زده ساخته شد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار