رئیس جمهور در آیین پایانی سی وسومین جشنواره بین المللی خوارزمی در خصوص پرهیز از دوقطبی شدن در جامعه گفت: می ترسم میوه فروشی ها و ساندویچی ها هم دو قطبی شوند!
سرخط اخبار