هتل ها در حال آماده شدن برای آغاز فصل توریستی در سوچی روسیه می شوند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری