در این گزارش نگاهی داریم به تصاویر دو قرن گذشته از قطب جنوب.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار