تصادف با یک کشته در جاده میمند

واحد مرکزی خبر پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۸

عکاس: عنایت الله بهمنی