قمری ناماکوا در تالاب حله

واحد مرکزی خبر پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۰
یک گونه پرنده قمری ناماکوا که در تالاب حله مشاهده نشده بود، ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، رئیس منطقه حفاظت شده حله گفت: این پرنده که تا به حال در تالاب حله مشاهده نشده بود، توسط محیط بان احسان فهیم ثبت شد.
حسین دست پاک افزود: قمری ناماکوا با نام علمی oena capensis پرنده ای کوچک با جثه ظریف و دم بلند و مثلثی شکل است که نر و ماده آن متفاوت هستند. این پرنده پروازی سریع،مستقیم و به طور معمول نزدیک به سطح زمین دارد.
وی گفت: محل زیست این پرنده مناطق پست، نیمه بیابانی و خشک با بوته های خاردار و بستر رودخانه ها است واز مناطق جنگلی دوری می گزیند .