قاچاق گاز مایع سهمیه ای خانوار به مناطق مرزی و در نهایت کشور افغانستان که سود زیادی را عاید سودجویان می کند، زندگی مردم در بخش هایی از استان البرز را با مشکل مواجه کرده است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار