مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد گفت:30 درصد اشتغال محمود آباد در بخش کشاورزی است.
احمد صادقی در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه کشاورزی از مهمترین بخش های اقتصاد کشور است، گفت: کشاورزی در این شهرستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که ۳۰ درصد سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است در حالی که میانگین سهم اشتغال کشوری در این بخش، ۱۸ درصد است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد تصریح کرد: از مهمترین اولویت های این مدیریت، حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، توسعه امور فنی و زیربنایی، تولید محصول سالم، توسعه کمی و کیفی گل و گیاه و افزایش تولید در واحد سطح است که در دستورکار قرار دارد.

سرخط اخبار