هاشمی در جمع شورایاری های منطقه ۱۸ گفت: نهاد شورایاری یا شورای محله را نیز می توانیم مدنی ترین نهاد درساختار جمهوری اسلامی عنوان کنیم که باید نقش مشورتی و ارائه نظرات شهروندان را در تصمیم گیری مدیریت شهری ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری شبستان ، «محسن هاشمی»  در جریان بازدید از منطقه 18 و دیدار با شورایاری های این منطقه ضمن تبریک سالروز میلاد خاتم الانبیا، محمد مصطفی (ص) یکی از ویژگی های برجسته پیامبر اکرم، تعامل و مدارای ایشان با مردم برشمرد و افزود: به نحوی که خداوند در قران تصریح می کند که اگر نبود این خلق نرم و مدارای پیامبر، مردم از اطرافت پراکنده می شدند.
رییس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: روش تعامل پیامبر با مردم حتی قبل از هجرت ایشان به مدینه النبی براساس توافق و قرارداد بود به نحوی که در یپمانی که با بزرگان انصار قبل از هجرت منعقد کردند، وظایف طرفین به روشنی تعیین شد و پس از هجرت نیز پیامبر اکرم در مدینه النبی، نوعی جامعه مدنی مبتنی بر مشارکت آحاد مسلمین را ایجاد کردند و خداوند نیز نه تنها بر این سنت نیکوی پیامبر صحه گذاشت بلکه صراحتا ایشان را امر به مشورت و تشکیل شورا برای تصمیم گیری نمود، و شاورهم فی الامر ، آیه است که نه برای تصمیم گیری های روزمره بلکه برای تصمیم گیری در مورد جنگ، یعنی مهمترین مساله جامعه نازل شده است و نشان می دهد حکومت در مهمترین مسایل باید براساس مشورت و گرفتن نظرات مردم و البته عقلانیت و مصلحت تصمیم گیری کند.
رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به موضوع جنگ که در آیه شورا نازل شده است گفت: با وجودی که پیامبر اعتقاد به دفاع در شهر داشتند و این توجیه که جنگ و درگیری را بیرون مدینه و مرزهای خود ببریم را نپذیرفتند اما با اصرار مردم و جوانان پرشور، به جنگ در بیرون شهر تن دادند و غزوه احد اتفاق افتاد، در جنگ احزاب نیز با وجود آنکه پیامبر به مصالحه با بخشی از محاصره کنندگان اعتقاد داشتند بخاطر مخالفت ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار