رئیس جمهور در آیین پایانی سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی در خصوص پرهیز از دوقطبی شدن در جامعه گفت: می ترسم میوه فروشی ها و ساندویچی ها هم دو قطبی شوند!
سرخط اخبار