یک روزنامه نگار در توییتی نوشت: دنا پلاس مجلس انقلابی یازدهم را به جاده خاکی برد!

امید فراغت، روزنامه نگار در توییتی نوشت: دنا پلاس مجلس انقلابی یازدهم را به جاده خاکی برد!
در ادامه این توییت آمده: مجلسی ها نشان دادند که با مردم هم مسیر نیستند! به واسطه جوانی، دهان، مشام و دندانِ تیزتری دارند! شاید هم حق داشته باشند؛ چرا که نماینده اکثریت نیستند و فقرا هم در اکثریت قرار دارند!/

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار